ANUNT DE PRESĂ – Finalizarea proiectului cu titlul “ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI INDURION TRADE SRL PRIN ACTIVITATEA DE FABRICARE BIJUTERII”

anunturi 24 septembrie 2020

24.09.2020

Finalizarea proiectului cu titlul “ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI INDURION TRADE SRL PRIN ACTIVITATEA DE FABRICARE BIJUTERII”

INDURION TRADE SRL cu sediul in Str. B-dul Independentei nr. 180, judetul Braila, cod postal 810047, Romania, deruleaza, incepând cu data de 25.06.2018 proiectul „IMBUNATATIREA PERFORMANTEI INDURION TRADE SRL PRIN ACTIVITATEA DE FABRICARE BIJUTERII” cod SMIS 111420,  co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Regio–Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor” in baza contractului de finantare nr. 2873/09.08.2018 incheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea performantei societatii INDURION TRADE SRL prin investitii intr-un domeniu nou, competitiv, cuprins in diviziunea 32, domeniul de activitate (clasa CAEN) in care se realizeaza investitia fiind CAEN 3212 – Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase, contribuind astfel la realizarea obiectivului prioritatii de investitie POR 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si diversificarea serviciilor, ce se regaseste in Strategia Nationala de Cometitivitate 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

1.1. Cresterea competitivitatii societatii INDURION TRADE SRL prin desfasurarea unei activitati inovative, constand in achizitia de echipamente performante pentru productia de bijuterii din aur si/sau alte metale pretioase si active necorporale (programe informatice pentru productia de bijuterii),

1.2. Crearea infrastructurii umane necesare functionarii investitiei prin crearea a doua noi locuri de munca, cu promovarea masurilor de egalitate de sanse, de gen si nediscriminare, unul din locurile de munca fiind destinate persoaneler apartinand categoriilor defavorizate,

1.3. Implementarea de masuri care sa conduca la cresterea vanzarilor si implicit a competitivitatii prin:

  1. Participarea la targuri si expozitii internat. de profil in calitate de expozant: a. JUBINALE International Jewellery and Watches Trade Fair, Krakow, Polonia; b. Watches & Jewels, Prague Exhibition Grounds, Cehia; c. Kosmima Thessaloniki- International exhibition of hewellery, watches, precious stones, machinery and equipment, Thessaloniki, Grecia sau Palakiss Vicenza, Vicenza, Italia,
  2. Implementarea si certificarea sistemelorde management: a. Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001: 2015; b. Sistem de Management al Mediului, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 14001: 2015; c. Sistem De Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale in conformitate cu cerintele standardului OHSAS 45001:2018;
  3. Certificarea specifica si garantarea bijuteriilor, in conformitate cu legislatia in vigoare OG 21/1992, Legea 449/2003 si OG 174/2008: – Prod. fabricate de INDURION TRADE SRL.

Valoarea totala a proiectului este de 1.777.309,19 lei, din care asistenta financiară nerambursabila este de  1.095.062.20 lei, valoarea eligibila din FEDR 930.802,89  lei,  Bugetul national  164.259.33 lei.

Proiectul se implementeaza in din Strada MUNCII, nr. 47, camera 4, in incinta institutului corp principal laborator, etaj parter, Oras Fundulea, Judet Calarasi,  pe o durată de 44 luni, respectiv intre data 25.06.2018-  30.09.2020.

Rezultatele proiectului vizeaza :

  • Crearea unei unitati noi de productie pentru fabricarea bijuteriilor prin achizitia de active corporale (echipamente inovative de productie bijuterii din metale pretioase cu laser) si necorporale, ce isi propun crearea de procese tehnologice inovative si produse inovative, si adaptata pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati.
  • infrastructura umana – angajarea a doi operatori utilaje, din care cel putin o persoana ce apartine unei categorii defavorizate,
  • integrarea pe piata muncii cat si sociala a persoanelor din categorii defavorizate.
  • certificarea produselor obtinute in urma realizarii investitiei,
  • activitati de internationalizare si de certificare a unui sistem de management.

Impactul proiectului asupra regiunii de dezvoltare se reflecta prin crearea unei unitati noi de productie bijuterii, cu crearea a doua noi locuri de munca, din care cel putin o persoana ce apartine unei categorii defavorizate,  adaptata totodata, pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati.In acest fel,  taxele pe care societatea le plateste vor fi varsate la bugetul local, de unde va beneficia comunitatea locala in ansamblul ei.

De asemenea, valoare adaugata se reflecta asupra clientilor potentiali ai produselor SC INDURION TRADE SRL:prin diversificarea produselor comercializate, clientii vor avea posibilitatea de a opta intre o mai mare varietate de produse, atat din punct de vedere sortimental cat si din punct de vedere calitativ, iar cresterea numarului de producatori va avea efecte pozitive si asupra nivelului calitate-pret.

Pentru a indeplini obiectivul de patrundere si integrare pe o noua piata si diversificarea domeniului de activitate a societatii, produsele fabricate in cadrul societatii noastre, au o calitate superioara si vor fi in concordanta cu normele, directivele europene si legislatia in vigoare.

Nume persoana contact: DUMITRU IONEL, Administrator; Telefon: 0722.626.308; E-mail: induriontrade@yahoo.com

Hits: 368

Etichete :